Välkommen till Oppmanna Vånga s-förening - trygghet, jämlikhet, framtidstro!

Oppmanna-Vånga socialdemokratiska förening består av oss som bor här och vi arbetar för att utveckla denna fantastiska del av Kristianstads kommun. Människor ska kunna bo och verka i hela kommunen. Det som förenar oss är visionen om ett samhälle där var och bidrar efter förmåga och får del av efter behov. Alla ska bidra och alla ska få ta del av välfärden. Vi är övertygade om att det ger bäst förutsättningar för dig att växa och förverkliga dina livsdrömmar. Det är så tillsammans skapar ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige.
På årsmötet beslöt vi att samla in namn för att få tillbaka en distriktssköterskemottagning i Arkelstorp och lämna den till den politiska ledningen för Region Skåne och Omsorgsnämnden. Se under fliken "Politisk verksamhet"!

Framtiden skapar vi tillsammans:

Välkommen till Oppmanna-Vånga s-förening! 

Måndag 10 maj kl.17:30:
Boka kvällen för s-föreningsmöte hemma hos Ann, Allarpsvägen 51!
Katarina Honoré vice ordf i landsbygdsrådet medverkar och vi kommer att fördjupa oss i den kommunala landsbygdsstrategin, framtagandet av nästa kommunalpolitiska handlingsprogrammet och vårt lokala program. Fundera noga över vilka punkter vi vill att socialdemokraterna i Kristianstad ska gå till val på!

Varmt välkomna. Ta gärna någon vän med dig!


Här punkterna i vårt valprogram inför valet 2018:

  • Utöka antalet bussturer till Vånga. Det krävs en bättre turtäthet för att bussen ska vara det enkla alternativet.

  • Gymnasieelever ska ha samma tillgång till skolskjutsar som grundskoleelever. Gymnasiet är i realiteten en obligatorisk skolform och det är riskfyllt att cykla eller köra moped på smala grus- eller landsvägar vintertid.

  • Öppna distriktssköterskemottagning i Arkelstorp, gärna i samarbete med Tollaregården. Genom att ha mottagning några dagar i veckan slipper äldre och sjuka att ta sig ända in till stan för att t.ex ta blodtrycket eller lägga om sår.

  • Det behövs fler hyreslägenheter och bostadsrätter i Arkelstorp. Olika delar av livet kräver olika boendeformer. Ge ABK i uppdrag att bygga lägenheter i lite olika storlekar och underlätta för privata byggentreprenörer.

  • Vårda Lerjevallsområdet och gör rundan runt Lerjevallssjön tillgänglig för personer med funktionsvariationer. Lerjevallen är en pärla som behöver underhållas bättre för att fortsätta vara attraktivt.

  • Låt gamla banken/kommunhuset bli mötesplatsen för äldre och yngre. Med bibliotek, fritidsgård och fritidshem kan omsorgsförvaltningens “Mötesplatsen” utvecklas till ett kulturhus för alla åldrar.

  • Det behövs en offentlig toalett i Arkelstorp. Området har året runt många besökare och turister från när och fjärran. Att tvingas att hänvisa dem till naturen är ingen god marknadsföring.

  • Lokaler för fotvård och frisörbesök i anslutning till Tollaregården. Frisörer och fotvårdterapeuter ska kunna utföra sitt arbete i ändamålsenliga utrymmen med god arbetsmiljö.

   

  Sedan valet 2014 har Oppmanna Vånga socialdemokratiska förening drivit och fått igenom följande frågor:

  • Buss 550 kör återigen mellan Arkelstorp och Vånga.

  • Ny förskola i Arkelstorp är beslutad och byggarbetena har påbörjats.

  • Cykelvägen mellan stan och Kaffatorp har asfalterats. Den bit som återstår mellan Ekestad och Österslöv kommer att slutföras i år när VA-ledningar grävs ner.

   


Välkommen till Oppmanna - Vånga socialdemokratiska förening! (Nyheter)

Nyheter
(c) 2003-2011 - Oppmanna Vånga s-förening